Nieuws

De verhuurmarkt zit al een paar jaar in het slop. Vlaams Minister van Wonen Liesbeth Homans plant maatregelen voor een heropleving en wil eigenaars stimuleren om opnieuw hun huis te verhuren.

 

 1. Alle kleine herstellingen moeten in contract staan

Bij alle herstellingswerken, hoe klein ook, zal het verplicht zijn een document te ondertekenen en dat bij het huurdossier te voegen. Dit zal moeten voorkomen dat er naar de vrederechter getrokken wordt om aan te tonen wie verantwoordelijk is voor een herstelling die maanden of zelfs jaren later voor problemen zorgt. De verhuurder zal ook steeds verplicht zijn een plaatsbeschrijving op te stellen.

 

 1. Herinvoering van de 9-jaar contracten

Om stabiliteit op de markt te creëren en de verhuurder zekerheid over zijn inkomsten te bieden, moeten huurcontracten van 9 jaar weer de norm worden. Alleen als beide partijen voor een kortlopend contact kiezen, kan hiervan afgeweken worden. Op deze manier kan je je huis verhuren met meer zekerheid.

 

 1. Huis verhuren met subsidies

Verhuurders die zich specifiek richten op huurders met een lager inkomen, zullen hiervoor subsidies kunne aanvragen. In ruil daarvoor moeten de verhuurders zich aan een maximumprijs houden voor een vooraf bepaalde periode. In Frankrijk wordt ook al gebruik gemaakt van dit systeem. Dit betekent niet, volgens Liesbeth Homans, dat het de bedoeling is om op termijn de sociale huurmarkt te verwaarlozen. Deze maatregel is bedoeld voor personen die net teveel verdienen voor een sociale woning, maar niet genoeg om een eigen huis te kopen.

 

 1. Verhuurders kunnen zelf discriminatie aanpakken

Discriminatie is een veel voorkomend fenomeen op de huurmarkt. Leefloners, allochtone gezinnen, alleenstaanden met kinderen…vaak krijgen ze het deksel op de de neus bij verhuurders. Homans wil dat er verhuurderssyndicaten opgericht worden, die - door middel van zelfregulering – hun verhuurders sensibiliseren en opvoeden in wat mag en niet mag. Deze syndicaten zullen jaarlijks middelen krijgen, die ze zelf kunnen beheren in de strijd tegen discriminatie en om verhuurders beter te informeren over de regels rond woningkwaliteit.

 

 1. Zonnepanelen mogen doorgerekend worden

Verhuurders zullen gestimuleerd worden om bijvoorbeeld het dak te isoleren of enkel glas te vervangen. Homans vindt dat ze dit dan ook mogen doorrekenen in de huurprijs. Je huis verhuren wordt hierdoor dus gunstiger.

 

 1. Renovaties

Als verhuurders moeten renoveren zal het onder strikte voorwaarden toegestaan zijn, om het huurcontract tijdelijk of permanent stop te zetten. Vooral voor bijna onbewoonbare panen of huizen die dringend nood hebben aan renovatie zal dit mogelijk zijn.

 

 1. Alternatief voor de OCMW-waarborg

Weinig verhuurders staan te springen als er een huurder met een waarborg van het OCMW afkomt. “Dergelijke waarborg werkt zeer stigmatiserend”, aldus Homans. Daarom zal er een “anonieme” huurwaarborg van de Vlaamse overheid opgericht worden. De overheid zal daarbij de waarborg op de rekening van de huurder storten en een afbetalingsplan afspreken. Huurders kunnen dit geld dan rechtstreeks aan de eigenaar bezorgen. Extra troef is dat hiermee ook een einde gemaakt wordt aan het cash betalen van de waarborg.

 

Je huis verhuren zal in de toekomst dus gestimuleerd worden door deze maatregelen. Immo Nobels staat je graag bij in het verhuren van je huis of appartement.

Deel op uw favoriete Social Media

Expert in vastgoed

 • erkend makelaar sinds 1993
 • 8000+ vastgoedtransacties
 • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

 • vernieuwende commerciële acties
 • heel ruim klantenbestand
 • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

 • gratis advies op maat
 • 15 professionals tot uw dienst
 • persoonlijke opvolging

Meest recente panden