Nieuws

Het komt wel vaker voor dat nieuwe vastgoedeigenaars al na een paar jaar besluiten om hun woning opnieuw te verkopen, bijvoorbeeld omdat ze een beter alternatief hebben gevonden, omdat er opeens een erg gulle koper komt opdagen of omdat ze moeten verhuizen omwille van professionele redenen. Maar ook zij die een woning verkrijgen via een schenking of erven, willen daar soms snel weer van af.

 

Wanneer je binnen de 5 jaar na de notariële aankoopakte een woning met winst verkoopt, moet je daarop de meerwaardebelasting betalen. De meerwaarde wordt ook belast wanneer je een verkregen woning binnen de 3 jaar na de schenkingsakte van de hand doet en wanneer je een nieuwbouw binnen de 5 jaar na ingebruikname verkoopt, met als voorwaarde dat de bouwwerken waren begonnen binnen de 5 jaar na aankoop van de grond. De belasting op de winst geldt gelukkig niet voor je enige en eigen gezinswoning. Dat is normaliter ook zo voor een geërfde woning. Tot slot is de meerwaardebelasting ook niet van toepassing op een woning die toebehoort aan een minderjarige of wordt onteigend.

 

Men belast de meerwaarde als een divers inkomen tegen 16,5 procent plus de gemeentelijke opcentiemen. Gaan er echter speculatieve doeleinden mee gepaard of de fiscus oordeelt dat de meerwaarde een beroepsinkomst is, dan kan de winst zwaarder worden belast. Voor de berekening van de belastbare basis mag de verkoopprijs worden verminderd met alle kosten die je deed naar aanleiding van het verkopen van een woning. Bovendien mag je de aankoopprijs vermeerderen met een forfaitair kostenpercentage van 25 procent, die je nog eens mag verhogen met 5 procent per verlopen jaar sinds de aankoop, en met eventuele kosten voor werken aan de woning. Bij schenking neemt men de waarde van het geschonken goed aan, zoals vermeld in de schenkingsakte.

 

Wens je meer informatie over het verkopen van een woning, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deel op uw favoriete Social Media

Expert in vastgoed

  • erkend makelaar sinds 1993
  • 8000+ vastgoedtransacties
  • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

  • vernieuwende commerciële acties
  • heel ruim klantenbestand
  • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

  • gratis advies op maat
  • 15 professionals tot uw dienst
  • persoonlijke opvolging

Meest recente panden