Nieuws

 

Samenwonen neemt vandaag diverse vormen aan.

Enerzijds zijn er de wettelijk geregelde vormen van samenwonen, zoals het huwelijk en het wettelijk samenwonen tussen partners/ niet-partners.

Anderzijds zijn er ook veel personen die feitelijk samenwonen, d.w.z. op wijze die niet wettelijk geregeld is.

 

Wanneer nu het samenwonen in een gehuurde woning niet langer mogelijk blijkt, blijft de lopende huurovereenkomst een factor die men best niet uit het oog verliest.

 

We nemen onder de loep wat de huidige regelgeving daaromtrent voorziet en vervolgens welke nieuwigheden/wijzigingen het Vlaams Huurdecreet invoert.

 

Huidige regelgeving

 

In het geval van huwelijk en wettelijk samenwonen zijn, voor wat betreft de gezinswoning, beide echtgenoten/partners gebonden door de huurovereenkomst, zelfs indien deze door één echtgenoot of één partner is afgesloten en zelfs indien deze dateert van vóór het huwelijk of het wettelijk samenwonen.

 

Alle handelingen inzake de huur , waaronder ook de opzegging van de huurovereenkomst, dienen van elke echtgenoot/partner uit te gaan en de verhuurder  dient ze ook afzonderlijk aan elke echtgenoot/partner toe zenden of te betekenen.

 

Dit brengt met zich mee dat, wanneer een relatie beëindigd wordt en de echtgenoten/wettelijk samenwonende partners hun domicilie verplaatsen, zij niet eenzijdig de huurovereenkomst  kunnen opzeggen en aldus verder gehouden zijn tot de huurovereenkomst.

Maar eveneens dat, wanneer er huurachterstal of huurschade ontstaat, deze door de verhuurder kan verhaald worden op beide echtgenoten/partners, zelfs al heeft één van de echtgenoten/partners deze niet mee ondertekend.

 

Bij feitelijk samenwonenden is de problematiek gelijkaardig, met dit verschil dat men enkel kan gehouden zijn tot de verplichtingen van de huurovereenkomst  indien men de huurovereenkomst effectief mee heeft ondertekend.

 

Wijzigingen in het Vlaams huurdecreet

 

In het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet wordt een specifiek hoofdstuk inzake medehuur ingevoerd.

 

Het automatisme waarbij gehuwden en wettelijk samenwonenden ook huurder  worden, zelfs al hebben zij de huurovereenkomst niet mee ondertekend, blijft bestaan.

Bij andere vormen van samenwonen (feitelijke partnerrelaties of samenhuizen) moet de partner die de huurovereenkomst niet ondertekende, de instemming van de verhuurder  bekomen om ook huurder te worden.

 

De wetgever heeft in het Vlaams woningdecreet onderscheiden regels opgenomen voor het geval van de beëindiging van het huwelijk/de wettelijke samenwoning en voor het geval van de beëindiging van het feitelijk samenwonen.

 

De mogelijkheden bij beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning zijn de volgende:

 

 • De huurders  bereiken een akkoord : ze delen aan de verhuurder de gegevens mee van de partner die de huurovereenkomst alleen zal verderzetten en vanaf welk tijdstip;

 

 • De huurders  bereiken geen akkoord omtrent wie kan blijven verder wonen in de gezinswoning: ze kunnen zich wenden zich tot de rechter die zal beslissen wie de huurrelatie verderzet en vanaf wanneer;

 

 • Ter bescherming van de verhuurder  is voorzien dat, wanneer de overeenkomst bij aanvang door beide huurders werd ondertekend, de verhuurder de huurder nog gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is, kan aanspreken in betaling van de huurprijs.

 

Bij beëindiging van het feitelijk samenwonen is het volgende voorzien:

 

 • Een der huurders  kan de huurovereenkomst ten persoonlijke titel opzeggen; wanneer de andere huurder(s) de huurovereenkomst verderzet(ten) is er geen opzeggingsvergoeding verschuldigd;

 

 • De huurder  die vertrekt kan een nieuwe huurder voorstellen aan de verhuurder en de overblijvende huurder(s); indien hieromtrent geen overeenstemming kan worden gevonden kan de huurder die vertrekt de rechtbank verzoeken zijn kandidaat aan te stellen als huurder. De rechtbank kan de aanstelling van die persoon alleen afwijzen in drie gevallen: 1. geen financiële slagkracht van de kandidaat-huurder/ 2. op uitdrukkelijk verzoek van de overige huurders / 3. als de bezettingsnorm zoals voorzien in de Wooncode is overschreden;

 

 • Indien geen nieuwe huurder wordt voorgesteld of de nieuwe huurder wordt niet aanvaard, dan kan de verhuurder  de huurder, gedurende zes maanden vanaf het tijdstip dat hij geen huurder meer is, nog aanspreken in betaling van de huurprijs.

 

Besluit

 

De Vlaamse wetgever heeft via concrete regelgeving gepoogd een oplossing te vinden voor de problematiek van de lopende huurovereenkomst  bij beëindiging van een huwelijk/wettelijk samenwonen of van feitelijk samenwonen.

 

Men heeft hierbij getracht een compromis te bereiken door enerzijds, aan de vertrekkende huurder  de mogelijkheid te bieden de huurovereenkomst persoonlijk te beëindigen, en anderzijds het belang van de verhuurder , die één van zijn schuldenaars ziet vertrekken, niet uit het oog te verliezen.

 

(Bron: VDV Advocaten, Anouk Maes)

 

 

Wens je meer informatie over het kopen van een huis, aarzel dan niet om ons te contacteren .

 

Wil je op de hoogte blijven van de recentste updates rond het verkopen van een huis, of vastgoednieuws in het algemeen,

neem dan regelmatig een kijkje op onze nieuwspagina .

 

Deel op uw favoriete Social Media

Expert in vastgoed

 • erkend makelaar sinds 1993
 • 8000+ vastgoedtransacties
 • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

 • vernieuwende commerciële acties
 • heel ruim klantenbestand
 • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

 • gratis advies op maat
 • 15 professionals tot uw dienst
 • persoonlijke opvolging

Meest recente panden